Onderzoek van het Amsterdam UMC

Het Parkhuis levert belangrijke bijdrage aan onderzoek van het AUMC naar verspreiding coronavirus binnen verpleeghuizen.

Het Parkhuis besloot mee te werken aan een onderzoek van het Amsterdam UMC naar de verspreiding van het coronavirus binnen verpleeghuizen. Doel van het onderzoek was beter inzicht te krijgen in hoe het virus zich binnen het verpleeghuis verspreidt, zodat bewoners en medewerkers optimaal beschermd kunnen worden. Er werd onder andere onderzocht in hoeverre mensen al besmettelijk zijn vóórdat zij ziekteverschijnselen krijgen.

Het Parkhuis vond het belangrijk aan dit onderzoek mee te werken, om te erachter te komen of en welke (aanvullende) maatregelen er landelijk en binnen het Parkhuis getroffen moeten worden om het coronavirus te bestrijden.

Het onderzoek binnen het Parkhuis heeft een belangrijke  bijdrage geleverd aan de resultaten van het onderzoek. Met betrekking tot de uitbraak in het Parkhuis bleek onder andere dat:

  • het virus het Parkhuis binnen is gekomen via één bewoonster die tussentijds in het ziekenhuis verbleef.
  • het aannemelijk is dat cliënten die nog geen symptomen hadden (presymptomatisch) een rol hebben gespeeld in de verspreiding van het virus.
  • de bouw van het pand een nadelige factor was in de snelle verspreiding van het virus. Bewoners konden voordat de eerste besmetting was bevestigd over het carré bewegen.

Adviezen

Uit de resultaten van de onderzoeken volgden een aantal landelijke adviezen, die belangrijk waren voor het tegengaan van een snelle verspreiding van het virus in de verpleeghuizen.

Deze animatie is een direct resultaat van het onderzoek:

Voor meer informatie hierover zie de volgende link: https://unovumc.nl/covid-19/conclusie-en-aanbevelingen-covid-19-verpleeghuisstudie/