Terug

GHOR en Brandweer

Samen!

De periode dat corona in rap tempo om zich heen greep was er een nauwe samenwerking met het Rode Kruis, de Brandweer en de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio).

Miranda Mol, manager extramuraal bij het Parkhuis, zegt over het Rode Kruis: “We hadden hulp nodig. Maandagavond om 22.30 uur stuurde ik een mail naar de coördinator van het Rode Kruis. Woensdagochtend vroeg stonden hun vrijwilligers al op de stoep. In één woord fantastisch wat zij voor ons hebben gedaan!”

Jan-Willem de Jonge, Brandweer:

Vanuit de brandweer zijn onze kerntaken: brandbestrijding, technische hulpverlening, incidentbestrijding gevaarlijke stoffen- en waterongevallen.

De assistentie die wij als brandweer hebben verleend bij het Parkhuis is niet direct te plaatsten onder deze kerntaken. Maar de kracht van de brandweer is de snelle inzetbaarheid en het oplossingsgericht denken en werken. De assistentie die we hebben geleverd bestond uit de assistentie van medewerkers van het Parkhuis bij de verhuizing van de cliënten en hun huisraad.

Madieke Linckens, GHOR:

“Vanuit de GHOR coördineren en adviseren wij gericht op zorgcontinuïteitsvraagstukken in crisistijd. Zo ook tijdens de corona-uitbraak, waarin ik het Parkhuis heb bijgestaan in de besluitvorming en de verbinding heb gelegd naar de brandweer, de GGD, Crisiscommunicatie van de Veiligheidsregio en het Rode Kruis voor de benodigde ondersteuning en advisering.”

Jan-Willem en Madieke

“Wij kijken terug op een bijzondere samenwerking in een uitzonderlijke situatie, waarbij wij veel bewondering hebben voor de veerkracht en inzet van alle betrokkenen.”