Terug

Samenwerking DVVD

Wat heeft het samenwerkingsverband DVVD opgeleverd?

2020 is ook binnen het samenwerkingsverband Directeuren Verpleeg- en Verzorgingshuizen Drechtsteden (DVVD) een bijzonder jaar geweest. De agenda werd voor een belangrijk deel bepaald door COVID-19. Zo werd tijdens de pandemie een gezamenlijke teststraat ingericht, werden ervaringen gedeeld en werd geparticipeerd in regionale verbanden. Zeker niet onbelangrijk om te vermelden is dat door de jarenlange goede samenwerking binnen het DVVD, organisaties elkaar snel wisten te vinden zodat er slagvaardig kon worden gehandeld.

Daarnaast werd in 2020 door het DVVD ook veel energie gestoken in de uitvoering van verschillende projecten vanuit de door VGZ beschikbaar gestelde transitiemiddelen. Het benoemen waard zijn zeker het CCP (Centraal Coördinatiepunt), COG (Complex en Onbegrepen Gedrag) en de arbeidsmarktproblematiek. Ook werd door het DVVD, samen met zorgkantoor VGZ, een regiovisie ontwikkeld. Deze regiovisie werd verbonden aan de alliantie Waardenland, waarin alle DVVD-leden participeren. Momenteel wordt deze regiovisie gedeeld met verschillende stakeholders zoals gemeenten, woningcorporaties, ziekenhuizen en huisartsen.

Kortom, het DVVD is een actief samenwerkingsverband waar de uitdagingen voor de toekomst in gezamenlijkheid worden opgepakt en waar van en met elkaar wordt geleerd.

Wat was de toegevoegde waarde van het Parkhuis daarbij?

Het Parkhuis is een belangrijke speler in de regio en de kennis en ervaring die binnen het Parkhuis zijn opgebouwd wordt door jullie bestuurder Paul van Gennip ingebracht in het DVVD. Sommige projecten vanuit de transitiemiddelen van VGZ worden ook bestuurlijk door Paul getrokken en dat doet hij op een bevlogen manier.

Ook heeft het DVVD veel geleerd van jullie ervaringen met COVID-19, toen het Parkhuis werd geconfronteerd met een enorme calamiteit die veel (media)aandacht genereerde. Dit is door jullie op een geweldige manier opgepakt en opgelost, waarvoor ook binnen het DVVD veel waardering is uitgesproken. Van die ervaringen hebben de partners binnen het DVVD kunnen en mogen leren, omdat deze kennis transparant door Paul van Gennip werd gedeeld.

Het Parkhuis is een belangrijke participant in het DVVD, zowel op basis van de kennis en de kwaliteiten die er binnen het Parkhuis zijn, als door de wijze waarop de bestuurder zich open en tot samenwerking bereid opstelt.

Nico de Pijper, voorzitter DVVD