Terug

Voorbereiding REC Gerontopsychiatrie

Op 18 november 2022 vond de proefvisitatie voor het traject naar erkend regionaal expertisecentrum (REC) Gerontopsychiatrie plaats. De visitatiecommissie bestond uit een specialist Ouderengeneeskunde en locatiemanager van Laurens en de transitiecoach vanuit de vereniging voor Gerontopsychaitrie.

Marianne Bartelse, zorgmanager van Dubbelsteyn, de locatie van het Parkhuis waar bewoners wonen met gerontopsychiatrische problemen, opende de dag met een uitleg over de ontwikkeling naar aparte clusters voor gerontopsychiatrie binnen verpleeghuizen in Nederland en de ontwikkeling voor de zorg voor deze bijzondere doelgroep binnen het Parkhuis.

Hierna volgde een gesprek tussen het kernteam gerontopsychiatrie van het Parkhuis en de visitatiecommissie over het zorgprogramma (het Dijckhuis Kompas) hoe werkwijzen geborgd worden binnen de organisatie en welke rol het Parkhuis binnen de regio speelt.

Bewoners van Dubbelsteyn namen het voortouw bij de rondleiding van de visitatiecommissie door Dubbelsteyn en de beleeftuin, waarna een huiskamergesprek met bewoners en medewerkers volgde. In de middag stond een overleg met het multidisciplinair team op het programma.

Betrokkenheid van de bewoners

Tijdens de terugkoppeling aan het einde van de dag gaf de visitatiecommissie aan een mooie dag gehad te hebben. Ze gaven complimenten voor de voorbereiding. Het gesprek op de huiskamer en de betrokkenheid van de bewoners werd als zeer waardevol varen. Ze gaven aan dat de impact van de verhuizing naar Dubbelsteyn goed merkbaar was. In positieve zin, maar voor sommige bewoners bleek het ook een grote stap.

Het gedreven team, met veel vaste gezichten, werd benoemd als groot pluspunt, waarbij ze tegelijkertijd wel waarschuwden dat ondanks de goede samenwerking en afstemming onderling, er aandacht moest blijven voor het blijven vastleggen van afspraken. Het zorgprogramma is goed bekend bij de medewerkers. Overall was de conclusie dat Dubbelsteyn een heel traject achter de rug heeft en veel van de criteria voor de erkenning als REC al goed staan. Een resultaat om trots op te zijn! De tips die de commissie meegaf, lagen met name op het vlak van borging en het zichtbaar maken van wat nu misschien nog net teveel in de hoofden van medewerkers zit.

Naar verwachting zal de eindvisitatie in de loop van 2023 plaatsvinden.