Leren & Ontwikkelen

Ook voor Team Leren en Ontwikkelen was 2020 een hectisch jaar. Vinka Stoetzer, opleidingscoördinator: “De resultaten van dit team laten zich lastig uitdrukken in cijfers, maar zijn te vinden in het creëren van randvoorwaarden, waardoor nieuwe medewerkers snel en succesvol ingezet zijn tijdens de coronacrisis en studenten een minimale achterstand hebben opgelopen. Ook is het gelukt om collega’s onder deze omstandigheden toch bevoegd en bekwaam te houden.”

Investeren in samenwerking

Nog meer dan anders hebben we geïnvesteerd in een nauwe en professionele samenwerking met verschillende opleidingsinstituten, met name het Albeda College. Door deze intensieve samenwerking konden we in deze hectische periode studenten de gepaste begeleiding blijven geven.

Alle geplande trainingen werden opgeschort en moesten meerdere keren opnieuw ingepland worden volgens de geldende RIVM richtlijnen. In zeer korte tijd is een volwaardige training ‘Aanreiken en toedienen van medicatie’ voor  MMZ-4 ( niveau 4) medewerkers samengesteld met het Albeda, waardoor 8 medewerkers gecertificeerd zijn. Door de nauwe en professionele samenwerking is er een blijvend goede verstandhouding ontstaan.

Zij-instroomtraining

We hebben in zeer korte tijd een training voor zij-instromers ontwikkeld, waardoor nog onbevoegde nieuwe medewerkers vlot en succesvol aan de slag konden op de afdeling, ter ondersteuning van de vaste zorgmedewerkers.

Leerklimaat tijdens corona

Tijdens corona was het leerklimaat niet optimaal, door alle onzekerheden en werkdruk. Het was een zeer onzekere periode, waarin er veel veranderde op de afdelingen en waar de manier van werken steeds bijgesteld moest worden. Door veelvuldig mailverkeer tussen praktijkopleiders en studenten, continue monitoring van de belastbaarheid en ondersteuning waar nodig, hebben we geprobeerd dit in goede banen te leiden.

Examens

In deze periode zijn normale examens afgenomen. De leerlingen hebben een volwaardig diploma en geen corona-diploma. Hiermee is de kwaliteit van opleiden volledig geborgd, ondanks dat meerdere praktijkopleiders werden ingezet op de COVID-unit en elders in het Parkhuis.

Werving en selectie BBL studenten

Midden in de eerste golf werd gestart met het werven van studenten. Ondanks dat konden we in september starten met 27 leerlingen! Deze woonden allen meerdere corona-proof startbijeenkomsten bij.

Last but not least: LMS Parkhuis Academy 

In 2020 werd vanaf 0 gestart met het opzetten van de digitale leeromgeving, het Leer Management Systeem (LMS) Parkhuis Academy. Ondanks de hectische coronatijd en de tijd die het kost de leerlijnen in het systeem zorgvuldig en passend bij de organisatie in te richten, werd deze eind 2020 tóch succesvol gelanceerd!