Terug

Ellis Joosse, Ondernemingsraad

In 2022 is gebouw Haaswijk in gebruik genomen. Allereerst Parkhaven en daarna de studio’s en appartementen voor de bewoners.

Het project Kleinschalig Wonen & Werken is veelvuldig onderwerp van gesprek geweest binnen de Ondernemingsraad en met de bestuurder.
De Ondernemingsraad had ook zitting in de werkgroep HR, onder andere voor het vaststellen van de functiemix, en in de werkgroep persoonsgerichte zorg, waardoor we konden meedenken en meepraten over deze onderwerpen.

Daarnaast is de impact van de nieuwe CAO VVT 2022-2023 regelmatig besproken met betrokkenen en is dit onderwerp op de voet gevolgd door de Ondernemingsraad, evenals het project Professionalisering van Planning en Roosteren dat in 2022 werd opgestart.