Terug

Rob de Bruin, Cliëntenraad

2022 was zeer succesvol wat betreft de verdere invoering van huiskamerraden binnen het Parkhuis. Huiskamerraden die in de corona periode waren stilgevallen werden weer opgestart. Daarnaast was ook de verhuizing naar Haaswijk een grote stimulans voor nieuwe huiskamerraden. De cliëntenraad is nauw betrokken geweest bij de herstart en oprichting van de diverse huiskamerraden. Namens de cliëntenraad was altijd iemand bij een huiskamerraad aanwezig.

In 2022 is serieus werk gemaakt met de invoering van persoonsgerichte zorg binnen het Parkhuis. De cliëntenraad is hier een groot voorstander van. Voor sommige woongroepen is het een verdere uitwerking van een al bestaande manier van werken. Voor andere woongroepen is de omslag groter.
In 2023 moet de omslag naar persoonsgerichte zorg echt zichtbaar worden.