Terug

Clientenraad

BETROKKEN MAAR OP AFSTAND

Het was voor de cliëntenraad een bewogen jaar. In januari was de raad nog enthousiast gestart met de uitvoering van het jaarplan maar al snel bleek dat de agenda vooral bepaald werd door corona.

Voor de cliëntenraad was het door alle maatregelen rondom corona lastig om zijn taak goed te kunnen uitvoeren. Vanwege de sluiting van het Parkhuis, in het voorjaar, en de stringente bezoekregeling daarna was het vrijwel niet mogelijk om de afdelingen te bezoeken. Contacten met familie en cliënten waren daardoor zeer summier. Het organiseren van familiebijeenkomsten kon niet doorgaan.

Ook overleg met de Parkhuis organisatie was veel op afstand zoals online vergaderingen. Reguliere vergaderingen met de bestuurder waren niet mogelijk. Wel was er regelmatig telefonisch contact met de bestuurder over de corona situatie binnen het Parkhuis. Zo probeerden wij als cliëntenraad de ontwikkelingen binnen het Parkhuis te volgen en onze rol als vertegenwoordiging van bewoners invulling te geven.

Hoe moeilijk het ook was, we probeerden er met z’n allen het beste van te maken. Voor familie/mantelzorgers was het al moeilijk, hoe zou het zijn geweest voor de bewoners van het Parkhuis? Konden ze enigszins begrijpen wat er aan de hand was, waarom ze een tijdje geen bezoek kregen, wat kregen ze mee van alles wat er gaande was?
Het coronajaar 2020; een jaar dat eenieder lang zal bijblijven.