Terug

Professionele Advies Raad

In 2020 werd de Professionele Advies Raad (PAR) opgericht. De PAR bestaat uit zorgprofessionals werkzaam bij het Parkhuis. De PAR adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over zorginhoudelijke onderwerpen. Leden van de PAR praten mee over de huidige en toekomstige zorg die het Parkhuis biedt en hoe dit het best georganiseerd kan worden. Het advies van de PAR wordt meegenomen in de besluitvorming van het bestuur en management team. Tijdens de coronaperiode kwamen de activiteiten van de PAR op een lager pitje te staan. In 2022 heeft de PAR een echte doorstart gemaakt.

Bestuurder Paul Gennip en PAR-leden Monique van Putte, zorgcoördinator bij het Dijckhuis, Robin de Kreek, verpleegkundige bij Parkstaete, Tessa Verhoeven, activiteitenbegeleider bij Torenzicht, en Marloes van den Berg, verpleegkundige bij Middenhoeve, vertellen:

Paul van Gennip: “Ik hoor weleens ‘Hoe hebben jullie dit als bestuur of management team zo kunnen bedenken?’ De PAR is bij uitstek het middel om dit soort vraagstukken te kunnen tackelen. Als medewerker word je in de gelegenheid gesteld om mee te denken over zorginhoud en kun je invloed uitoefenen op keuzes die gemaakt worden. Het is soms een heel concreet voorstel waarover gesproken wordt. Maar denk bijvoorbeeld ook aan de discussie die we moeten gaan voeren over hoe we vorm geven aan de zorg, wetende dat het tekort aan zorgmedewerkers groeit. Daarvoor is input uit de praktijk nodig en ik ga hierover graag in gesprek met de PAR.”

We hebben ook een ondernemingsraad, wat is het verschil?

Paul: “De OR komt op voor het belang van alle medewerkers en adviseert vanuit dat perspectief het bestuur. Zijn er nieuwe regels? Dan gaan die eerst langs de OR. De PAR geeft advies vanuit zorginhoudelijke kennis en expertise. Dat gaat dus over andere onderwerpen dan bij de OR. Zij kunnen het Parkhuis op zorginhoudelijk vlak echt verder helpen. Het is belangrijk om een club mensen te hebben die de plannen die wij als management team vanachter de tafel bedenken te toetsen. Zo kunnen we zorgen dat deze plannen beter en rijker worden en aansluiten op de praktijk. De PAR is de mooie verbinding tussen praktijk en het plan.”

Waarom zijn jullie lid geworden van de PAR?

Tessa: “Het idee dat je iets kunt betekenen, een stem hebt, is een mooi iets. Waarom zou je daar geen gebruik van maken? Je hebt direct meer betrokkenheid bij de organisatie, zeker als je extramuraal werkt. Iedereen gaat erop vooruit als we samenwerken.”

Marloes: “Ik zoek voor alles een oplossing. Collega’s nemen mij vaak in vertrouwen. Dit past bij mij, het gaat verder dan mijn eigen afdeling. Zo kan ik nog meer mensen helpen. Ook cliënten, want we dragen bij aan de verbetering van de kwaliteit van zorg,”

Robin: “Ik wil graag mensen helpen en zoek altijd manieren om problemen te ondervangen en dingen efficiënter te doen. Ik vind het mooi dat ik zo vanuit mijn vakgebied, mijn rol als verpleegkundige, advies kan geven.”

Monique:  “Op het Dijckhuis zit ik op een veilig eiland. Maar ik vind juist dat we binnen het hele Parkhuis gebruik moeten maken van elkaars kwaliteiten en van elkaar moeten leren. Het is fijn om op deze manier bij de hele organisatie betrokken te zijn.”

Doorstart

In 2022 heeft de PAR een echte doorstart gemaakt. Er hebben meerdere vergaderingen plaatsgevonden waarin de PAR zich boog over de volgende onderwerpen:

  • Kleinschalig wonen met de clustermanager zorg
  • Advies over het optimaliseren van de warme overdracht bij verhuizing naar het Parkhuis
  • De strategie van het Parkhuis
  • Afronding van het PAR reglement
  • (Ongevraagd) advies over de leefcirkeltechnologie