Terug

Nieuwe websites voor het Parkhuis

Het Parkhuis wil hét regionale expertisecentrum zijn voor mensen met dementie, Korsakov en gerontopsychiatrische problemen. De afgelopen jaren hebben we samen flinke stappen gezet om dat te bereiken. Oók in 2022, denk maar aan de onderwerpen waarover je elders in dit Jaarbeeld meer leest:

  • De overgang naar kleinschalig wonen met persoonsgerichte zorg;
  • De landelijke erkenning als regionaal expertisecentrum (REC) Korskov;
  • Het feit dat we goed op weg zijn om ook voor gerontopsychiatrie te voldoen aan alle eisen voor de landelijke erkenning als REC.

Een onderdeel van deze groei naar Regionaal Expertisecentrum is het zichtbaar maken wat wij te bieden hebben. In december heeft het Parkhuis twee nieuwe website gelanceerd: hetparkhuis.nl en werkenbij.hetparkhuis.nl en we zijn trots op het resultaat.

Deze nieuwe websites dragen bij aan het beter toegankelijk maken van informatie over het Parkhuis voor cliënten, mantelzorgers, verwijzers, andere organisatie en toekomstige medewerkers. Ook dat hoort bij hartverwarmende en persoonsgerichte zorg!