Terug

Parkhaven

Op 28 maart 2022 was het zo ver, de eerste werkdag op Parkhaven. Parkhaven is de kantooromgeving van het Parkhuis. Dit is dé plek waar alle medewerkers (dus óók zorgmedewerkers en vrijwilligers!) ‘aan kunnen meren’ om te werken, elkaar te ontmoeten, te overleggen en gesprekken te voeren.

De kantooromgeving is ingericht op ‘activiteitgericht werken’. Niemand heeft een vaste werkplek: wat je doet is waar je bepalend voor waar je werkt: Parkhaven is ingedeeld in verschillende zones, zodat voor alle type werkzaamheden een geschikte werkplek beschikbaar is voor de medewerkers. Zo is er een sociale zone, een open zone en een concentratie zone.

Sociale zone
Dit is dé plek waar collega’s elkaar ontmoeten, bijpraten en verbinden. In deze zone zijn ook de overleg- en spreekkamers gesitueerd. Daarnaast zijn er informele overlegplekken en zogenaamde aanlandplekken, voor als een medewerker tussen activiteiten door een werkplek nodig heeft. Hier is ook de koffiecorner en, om in alle rust te kunnen bellen, staan er een aantal belcellen.

De open zone
Voor werkzaamheden die niet in absolute stilte hoeven te gebeuren of waarbij er samengewerkt wordt, is de open zone de plek waar medewerkers aanlanden. De werkplekken zijn ingedeeld in kleine groepen, informele overlegplekken, samenwerkplekken en plekken waar video-overleggen plaats kunnen vinden.

De concentratie zone
Soms zijn er ook werkzaamheden door medewerkers ingepland waarbij concentratie vereist is. Dan maken medewerkers gebruik van de concentratie zone. Als medewerkers hier aan het werk zijn, dan weten collega’s dat ze niet gestoord willen worden. Bellen wordt hier ook in een belcel gedaan, zodat anderen niet gestoord worden.

Parkhaven is een fijne kantooromgeving voor alle medewerkers waar iedereen naar de plek gaat die het beste past.