Terug

Advance Care Planning

Als expertisecentrum vindt het Parkhuis het belangrijk dat medewerkers over de specifieke kennis beschikken die nodig is om persoonsgerichte zorg te bieden. Niet voor niets volgden 75 medewerkers in 2022 de scholing persoonsgericht werken van het Trimbos Instituut, werd gestart met de GRIP training voor het consultatieteam en startten 8 medewerkers met de Gespecialiseerde Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) opleiding en 15 medewerkers met de opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Gerontopsychiatrie (GVPGP). Het aanstellen en scholen van aandachtsvelders Advance Care Planning (ACP) hoort ook in dit rijtje thuis.

Emma Andersson (projectcoördinator), Leen Verhoef (Verzorgende IG Parkhoff) en Claryanne Bakker (Verzorgende IG Parkhoff) vertellen over de implementatie van ACP op locatie het Parkhoff en de uitrol binnen de rest van de organisatie.

Zorgpad stervensfase

Emma: “Kort gezegd komt het erop neer dat je ruim vóór de stervensfase op basis van de wensen van de bewoner afspraken rondom het overlijden vastlegt en dat je tijdens de stervensfase gebruik maakt van het zorgpad stervensfase. Daarmee houd je op vaste momenten bij hoe het met de bewoner gaat. Op basis van de gemaakte afspraken en je bevindingen bepaal je wat de bewoner nodig heeft, om zo comfortabel mogelijk te zijn in de laatste momenten van zijn leven. Tussen oktober 2021 en februari 2022 is dit beleid getest op de ‘pilot’ locaties het Parkhoff en het Polderhuis. Door klein te beginnen, kun je makkelijker je plannen uitproberen, evalueren en bijstellen. Bovendien kun je daardoor veel energie en aandacht aan de pilotafdelingen geven. De uitrol in de rest van het Parkhuis in 2022 verliep daardoor veel soepeler.”

De implementatie begon met het aanstellen en opleiden van aandachtsvelders en een kick-off met het team. Leen: “Op het Parkhoff verliep het net wat anders. Nog vóór de teambijeenkomst lag een bewoner slecht. Emma is toen langs gekomen om alvast de uitleg te geven aan de collega’s die aan het werk waren. We hebben het zorgpad meteen gestart. Dat ging makkelijker dan verwacht.” Claryanne: “Na de uitleg was niet iedereen enthousiast. Weer iets nieuws en dan ook nog iets digitaals. In het begin vulden we de lijst vaak samen in. Op die manier heb je het sneller onder de knie.” Als een bewoner in de stervensfase kwam, belde het team van Parkhoff naar de projectgroep. Claryanne: “Dan stond Emma binnen de kortste keren op de stoep om ons op weg te helpen en te checken of het allemaal goed verliep. In de dagen daarna kwam ze langs om ons te ondersteunen en om feedback te vragen. Die begeleiding werd erg gewaardeerd.”

Feedback voor de verdere uitrol

De feedback en tips die de projectgroep van de pilotlocaties kreeg, gebruikten zij om het proces te verbeteren en het beleid en de werkinstructies aan te passen. Leen: ‘We vonden het onhandig dat we, na het starten van het zorgpad, niet meer in het oude zorgleefplan van de bewoner konden kijken. We hebben dat doorgegeven en de projectgroep heeft dit samen met de applicatiebeheerders aangepast.”

Emma: “Op basis van de eerste ervaringen heeft de projectrgroep bij de uitrol op de andere locaties de kick-off interactiever gemaakt. Ook bleek dat het heel belangrijk is om duidelijk te maken wat de noodzaak van ACP is. Daar hebben we bij de verdere uitrol extra aandacht aan besteed.”

Doodgewoon bespreekbaar

Claryanne: “Op het Parkhoff merken we dat onze zorgverlening is verbeterd. We zijn ons meer bewust van de laatste levensfase. Laatst kwam een collega naar me toe om te bespreken of wellicht de stervensfase bij een bewoner in is gegaan. We hebben besloten om de arts te bellen. Zij heeft toen het zorgpad gestart.” Leen: “Ook gaan we eerder in gesprek over medicatie. Voorheen waren sommigen bang dat we dan ‘meehielpen’ aan het sterven. We zijn ons er nu allemaal van bewust dat de medicatie puur bedoeld is om iemand zo comfortabel mogelijk te houden in de laatste fase van zijn leven.” Het team van het Parkhoff krijgt ook van familie positieve feedback. De aanpak, structuur en de verbeterde communicatie worden door team en familie als erg plezierig en duidelijk ervaren.

De pilot advance care planning is, mede dankzij alle medewerkers van het Parkhoff, naar tevredenheid verlopen en het zorgpad stervensfase is in 2022 op vrijwel alle locaties van het Parkhuis in gebruik genomen.

Aandachtsvelders

Aandachtsvelders advance care planning spelen een belangrijke rol in het bespreekbaar (blijven) maken van de wensen van de bewoner rondom het levenseinde en in het mogelijk maken van de naleving daarvan. De aandachtsvelders volgen een scholing bij het Netwerk Palliatieve Zorg. In 2022 zijn binnen het Parkhuis 18 aandachtsvelders aan de slag gegaan. Samen zullen zij een netwerk vormen, waarbinnen zij ervaringen kunnen uitwisselen om het werken met het zorgpad verder te optimaliseren.